hands

 

REFLEX WERKT is een onafhankelijk adviesbureau, op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaanadvies. Door een nauwe samenwerking met een netwerk van professionals, een ieder met zijn eigen expertise, is REFLEX WERKT in staat om kwaliteit en maatwerk te leveren, waarbij het doel is kandidaten op een betrokken en deskundige manier te begeleiden naar een nieuwe baan en/of functie.

REFLEX
WERKT:

      • Voor diegene die door psychische en/of fysieke klachten is uitgevallen en op zoek gaan naar een nieuwe passende baan (re-integratie spoor 2)
      • Voor diegene die genoodzaakt is op zoek te gaan naar een nieuwe baan, omdat hun huidige baan dreigt weg te vallen (outplacement)
      • Voor diegene die een nieuwe functie ambieert (loopbaanadvies)

 REFLEX WERKT:

Samen met u een maatwerkplan uit ten aanzien van een deskundig en persoonlijk begeleidingstraject ( individueel maatwerk)

REFLEX WERKT:

Dit blijkt uit onze jarenlange ervaring, waarbij wij kandidaten weten te begeleiden op een persoonlijke en professionele manier en in staat zijn om zowel voor werkgevers als voor werknemers een optimaal resultaat weten te bewerkstelligen.

 

 

Nieuwsflits

Wat is het garantiedagloon bij een WW-uitkering?

Was u werkloos en bent u gaan werken in een baan met een lager loon? En bent u nu opnieuw werkloos? Dan krijgt u meestal ook een lagere uitkering omdat u een lager dagloon heeft. Maar soms krijgt u toch een WW-uitkering die net zo hoog is als uw eerdere uitkering. Uw uitkering wordt dan berekend met het oude, hogere dagloon dat wij gebruikten voor uw vorige WW-uitkering. Dit is het garantiedagloon.Bent u werkloos geworden? Dan geldt voor u de garantieregeling als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:U bent binnen 2 jaar na uw eerste ontslag weer gaan werken in een baan met een lager loon;U wordt binnen 3 jaar na uw eerste ontslag opnieuw werkloos;U heeft na uw eerste ontslag een WW-uitkering ontvangen.De periode van 2 jaar wordt verlengd met de periodes waarin u ziek bent. Deze garantieregeling geldt iedere keer als u opnieuw werkloos wordt binnen 3 jaar na uw eerste ontslag.Was u 55 jaar of ouder bij uw eerste ontslag? En bent u binnen 2 jaar in uw nieuwe baan gaan werken? Dan geldt deze nieuwe dagloongarantie tot u de AOW-leeftijd bereikt.

(Bron: www.uwv.nl)